Πρόσβαση στον Ξενώνα

Το Δίλοφο βρίσκεται στο κεντρικό Ζαγόρι μόλις 35km από τα Ιωάννινα. Η Αθήνα απέχει περίπου 440km, λιγότερο από 5 ώρες, ενώ η Θεσσαλονίκη 290km περίπου 3,5 ώρες.

 

Το Μονοδένδρι και η Βίτσα απέχουν περίπου 10′ ενώ το Πάπιγκο 45′. Η πρόσβαση είναι πολύ καλή, καλοκαίρι – χειμώνα.